Home

ONS projectmanagement ondersteunt overheden en bedrijven bij uitvoering van projecten en processen.

Schakel tussen beleid en uitvoering
ONS projectmanagement vertaalt ambities en wensen naar uitvoerbare programma’s en benoemt de noodzakelijke randvoorwaarden. Tijdens het doorlopen van het project wordt met de opdrachtgever continu geschakeld over de doelen, middelen en tijdskeuzen.

Vasthouden en op tijd loslaten
ONS projectmanagement weet wanneer het tijd is om vast te houden aan doelstellingen en kan op tijd loslaten om een nieuwe koers in te zetten.

Oplossingsgericht werken en vooruit kijken
ONS projectmanagement kijkt vooruit in het proces en signaleert obstakels die resultaten kunnen beïnvloeden. Onverwachte gebeurtenissen die optreden worden door ONS projectmanagement geanalyseerd en geduid om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Communicatie als cruciale factor
Duidelijk zijn over beelden en verwachtingen is voor ONS projectmanagement heel belangrijk. Het spreken van elkaars taal is daarvoor noodzakelijk. Mét elkaar spreken in plaats van tegen elkaar is een voorwaarde voor goede samenwerking.